Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

• Tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược.

• Hoàn thiện hệ thống phân phối và ứng dụng sản phẩm phục vụ cộng đồng tại các tỉnh, thành phố trọng điểm

• Liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để mở rộng cơ sở hạ tầng, hợp tác với phương châm đôi bên cùng có lợi

• Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thông qua việc tối ưu hóa chất lượng sản phẩm của Công ty

19004507