Chuyên mục: Tin tức

10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona
Bài viết

10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona

(NTG) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam. Theo Quyết định, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra được tính từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 (thời điểm xác định trường hợp...

12/02/202012/02/2020by
DỊCH BỆNH CORONA VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY
Bài viết

DỊCH BỆNH CORONA VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY

HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM DỊCH BỆNH CORONA VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY Đối với vấn đề dịch bệnh ta thấy có ba yếu tố quan trọng hình thành: Nguồn bệnh Đường lây Sức đề kháng Nhà nước, các tổ chức y tế sẽ thực hiện việc quản...

12/02/202012/02/2020by
CHƯƠNG TRÌNH CSSKCĐ TẠI CÁC TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ
Bài viết

CHƯƠNG TRÌNH CSSKCĐ TẠI CÁC TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành...

01/01/202001/01/2020by